Roverscout

Roverscouterna är 18-22 år gamla. De har eget program i form av olika projekt, och kan därtill också ha ledaruppdrag i den egna kåren, regionen eller inom Finlands Svenska Scouter (FiSSc). Roverscouterna gör sina projekt i patruller på 3-5 personer. Roverpatrullen kan bestå av scouter från den egna kåren eller vara en blandpatrull med roverscouter från grannkårerna. De kan också bilda en patrull tillsammans med t.ex. andra scouter på studieorten, långt från den egna hemkåren. Läs mer...

 

Just nu är det skralt med aktiva roverscouter, locka med dina kompisar och bli medlem i vår kår! Vi ordnar med program bara det finns scouter!