Familjescouting

Familjescouting innebär att barn under skolåldern deltar med en vuxen i scoutverksamhet. Familjescoutpatrullen kan träffas t.ex. en gång i månaden och syftet med verksamheten är att vuxna och barn ska ha en gemensam hobby. Läs mer...

 

Jakobstads Flickscouter har ingen familjescoutverksamhet för tillfället, men det finns önskemål om att starta upp en sådan patrull. Känner du att du tillsammans med andra vill dra sådan verksamhet? Kontakta oss isåfall. Ingen tidigare scouterfarenhet krävs, du får stöd och utbildning före uppdraget startar.