Medlemsansökan genom denna länk: 

 

Den 25.5 med start kl. 10 ordnar kåren med en vandring för att vuxna ska få möjligheten att prova på scouting och bekanta sig med vår verksamhet. 

Vandringen är ca 6km lång genom varierande terräng. Under vandringen lagar vi mat över öppen eld.

Anmälning till jstadsflickscouter@hotmail.com senast 22.5.

Vi fyller på våra patruller våren 2024!

 

Kåren är uppdelad i flera olika patruller. Patrullerna följer FiSSc’s (Finlands Svenska Scouter) åldersgruppsindelning. Varje åldersgrupps program baserar sig på scoutprogrammet som är framtaget av FiSSc. Programmet är varierande och lämpar sig för den aktuella åldersgruppen. Förutom patrullens egna möten så gör kåren även aktiviteter tillsammans, exempelvis utfärder, hajker och andra sammankomster.

 

Kårens patruller höstterminen 2024

 

Patrull Grodorna 

- Äventyrsscouter i åldrarna 10-12 år.

- Vårens tema är överlevnad och utfärder.

- Möten onsdagar kl. 17:00-18:00

-  Patrullen far på utfärd åtminstone en gång i månaden. Utöver veckomöten och utfärder åker patrullen även på hajk och andra aktiviteter.

 

Patrull Skogsmusarna 

- Scouter i åldrarna 12-15 år, d.v.s. spejarscouter.

- Höstens tema är överlevnad.

- Möten fredagar kl. 16:00-17:15.

- Patrullen far på utfärd åtminstone en gång i månaden. Utöver veckomöten och utfärder åker patrullen även på hajk och andra aktiviteter.

 

Patrull Tigertassarna och Nattugglorna

- Scouter i åldrarna 16-22 år, d.v.s. explorer- och roverscouter.

- Scouterna deltar i kårverksamheten och har ibland eget program. Önskvärt skulle vara att öka antalet scouter i denna patrull för att få ihop fint program, t.ex. månadsvis.

- Patrullen kan åka ut på utfärder och hajker på egen hand utanför kårprogrammet.

 

Vuxen- och ledarpatrullen 

- Scouter i åldrarna 23 år och äldre.

- Scouterna planerar och förverkligar kårens verksamhet för patrullerna. De vuxna åker även ut på egna utfärder och ordnar egna aktiviteter.

 

Familjescouting

- Jakobstads Flickscouter startade upp familjescouting september 2023. Familjescouting är till för barn under skolåldern och deras familjer. 

- Pateullen träffas en gång i månaden och gör scoutiga saker tillsammans, t.ex. utforskar naturen, testar på hajkmat, gör upp eld eller vandrar. Vi tar i beaktande gruppen och årstiderna gällande program. 

- Träffarna är ca 2-3 timmar långa beroende på vad vi gör.

 

 

 

Om du är intresserad av vår verksamhet kan du kontakta oss på jstadsflickscouter@hotmail.com eller skicka in en medlemsansökan genom länken ovan. 

 

 

 

Kårens ledare är utbildade för sina uppdrag och har gått kursen Tryggt Tillsammans. Läs mer om kursen Tryggt Tillsammans här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/tryggt-tillsammans/