Paddling för hela kåren

07 September 2023 kl. 22.23–22.24
Paddling för hela kåren. Start från Svanen Camping. 7€ deltagaravgift.