Vargungarna

Vargungarna är 7-9 år gamla. Vargungarna fungerar i flockar med xx vargungar. Vargungeflocken är indelad i kullar var vargungarna turvis får vara kulledare. Flockmöten hålls varje vecka och därtill åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger. Under veckomötena avlägger vargungarna spår (märken) och leker. Under en termin avläggs ofta flera spår. Läs mer...